شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

مراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانی

عنوان پروژه نوع پروژه نوع سازمان استان محل اجرا شهر محل اجرا نام مسئول پروژه تلفن
شركت بازرگاني خانه سازي ايران (12 پروژه بيمارستاني در سراسر كشور)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیخوزستانبندر ماهشهرمهندس اقباليان88650905
بیمارستان تامین اجتماعی رشت (شرکت خانه سازی ایران)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیگیلانرشتمهندس صفدری01316662216
بیمارستان چالوس (شرکت خانه سازی ایران)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیمازندرانچالوسمهندس نیکزاد015155327
بیمارستان تامین اجتماعی بروجرد (شرکت خانه سازی ایران)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیلرستانبروجردمهندس میر اشرفی08612245030
بیمارستان بهمن (شهرك غرب )پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهراندکتر نظری88369293
بیمارستان پارس تهرانپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهراندکتر معظمی88960056
بیمارستان شهید صدوقی یزدپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانییزدیزدمهندس دهقانی03516235542
بیمارستان شهید هاشمی نژادپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهرانآقای برزگر88779427
بیمارستان مرکز طبی کودکان- فازهای 1، 2 و 3پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهراندکتر محمد پور66929234
بیمارستان تامین اجتماعی 100 تختخوابی اندیمشکپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیخوزستاناندیمشکمهندس آل محمد0642429904
بیمارستان تامین اجتماعی بندر انزلیپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیگیلانبندرانزلیمهندس راد8955356
بیمارستان تامین اجتماعی تبریزپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیآذربایجان شرقیتبریزمهندس ایمانی04114446140
بيمارستان بهمن -شهرك غربپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهراندكتر نظري021
بیمارستان تامین اجتماعی حکیم جرجانی گرگانپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیگلستانگرگانمهندس ریزواری01714425936
بیمارستان قلب شهید رجاییپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهراندکتر ممتحن22051375
بیمارستان محب هاشمی نژادپروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیتهرانتهرانمهندس اعتمادیان81161
بيماتان تأمين اجتماعي اردبيلهود میکروبیولوژیمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیاردبیلبیله سوارآقاي طهماسب زاده04
بيمارستان تأمين اجتماعي اروميههود میکروبیولوژیمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیآذربایجان غربیارومیهدكتر04
شركت بازرگاني خانه سازي ايران (پروژه بيمارستان ياسوج)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیکهگیلویه و بویراحمدیاسوجمهندس چابكرو07412224010
شركت بازرگاني خانه سازي ايران (پروژه بيمارستان اروميه)پروژهمراکز پزشکی، درمانی و بیمارستانیآذربایجان غربیارومیهمهندس كرباسچي044166850905

شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید