شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

تعهدات زیست محیطی

تعهدات زیست محیطی
مهمترین وظیفه هر شركت سازنده سكوهای آزمایشگاهی تامین امنیت كاربران و محیط آزمایشگاه می باشد. تعهدات زیست محیطی جزئی از تعهدات این شركت ها جهت تامین ایمنی فضاهای درون و بیرون آزمایشگاه می باشد. هر جا كه پساب ها یا گازهای مضر حاصل از فرآیندهای درون آزمایشگاه به بیرون راه پیدا می كنند بایستی به نحوی یا از طریق خنثی كننده های شیمیائی، فیلترهای كربنی جاذب گازهای آلاینده، اسكرابرها و یا فیلترهای هپا كنترل و دفع گردند.شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید