شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

استانداردهای کیفیت

امروزه تعهد هر سازمان به استاندارد های كیفیت مهمترین ركن در بقای آن محسوب می شود. استاندارد كیفیت شامل دو بخش اساسی استاندارد سازی كیفیت محصول و استاندارد سازی كیفیت فرایندها می باشد.

    استاندارد كیفیت محصول


در بخش محصول لزوم استاندارد سازی مواد اولیه، محصولات میانی و محصولات نهائی مطرح است. شركت مهندسی فرپژوه بر اساس خط مشی ترسیم شده خود متعهد است مواد اولیه مورد نیاز خود را از منابعی تامین نماید كه همگی گواهی استاندارد كیفیت محصول را دارا باشند. در زیر گواهینامه استاندارد كیفیت مهمترین مواد اولیه مورد استفاده توسط شركت مهندسی فرپژوه ارائه شده اند.

در بخش محصولات میانی كه عمدتا شامل تجهیزات میانی آزمایشگاهی می شوند از جمله شیر آلات آزمایشگاهی، رویه های آزمایشگاهی، فن های هود های شیمیائی و غیره كلیه محصولات دارای گواهینامه استاندارد كیفیت می باشند كه در زیر به ترتیب ارائه شده اند.

در بخش محصولات نهائی شركت مهندسی فرپژوه خود را ملزم به رعایت استانداردهای كشوری نموده و چنانچه محصولی را وارد نماید استانداردهای مربوط به آن را نیز از مراجع معتبر اخذ می نماید. در بخش سكو بندی آزمایشگاه متاسفانه هنوز استاندارد كیفیت تعریف شده ای در سطح كشور وجود ندارد، لیكن این شركت خود را ملزم به رعایت استانداردهای موجود در سطح دیگر كشورها دانسته و كلیه تست های كنترل كیفی محصول را مطابق استانداردهای مذكور هنگام تحویل آزمایشگاه به مشتری انجام می دهد.

    استاندارد كیفیت فراینداستاندارد كیفیت فرایند شامل استاندارد سازی كلیه فرایندهای انجام شده در شركت اعم از مدیریتی، اداری، تولیدی و توسعه ای می شود. شركت مهندسی فرپژوه به منظور ارتقای استاندارد كیفیت فرایندی خود در سال 1387 اقدامات گسترده ای را در جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو آغاز نموده و در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه ایزو 9001/2008 از شركت توف نورد آلمان گردید.

شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید