شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

چارت سازمانی

طراحی ساختار سازمانی مناسب و تعریف صحیح روابط فیمابین اجزای سازمان در كنار توجه به مهارت و تجربه نیروی انسانی رمز موفقیت هر سازمان با هر گونه فعالیت می باشد. شرکت مهندسی فرپژوه با سالها تجربه در زمینه طراحی و تولید سایت‌های آزمایشگاهی و همچنین تامین تجهیزات آزمایشگاهی، با تکیه بر تجارب گذشته و بازنگری دائمی در ساختار و روابط سازمانی و ارتقای مداوم سطح علمی و مهارتی پرسنل خود و بهره برداری از فضاهای اداری و کارگاهی مجهز، شرایط مناسب جهت ارائه خدمات موثر به مشتریان خود را فراهم می سازد.


شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید