شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

صنایع نفت ، گاز و پتروشيمي


عنوان پروژه نوع پروژه نوع سازمان استان محل اجرا شهر محل اجرا نام مسئول پروژه تلفن
شركت كالاي پترشيميهودهای شیمیاییصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرخانم هنرمندي88303507
پژوهشگاه صنعت نفت - بلوک A , Bپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميتهرانتهرانمهندس حسینی44739773
پژوهشگاه صنعت نفت - بلوک R , Oپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميتهرانتهرانمهندس حسینی44739773
شركت پليمر آريا ساسولپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس آزاد07727264142
شركت پتروشيمي برزويهپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس عليمردان07727324762
شركت پتروشيمي اميركبير- واحد هاي HD ، الفين و LLDPE در سه فاز مختلف (از سال 1380 تا 1387 )پروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس بهره ور - مهندس عبدالغني06522622104
شركت پتروشيمي شهيد تندگويانپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس مزرعاوي06522624100
شركت پتروشيمي جم - فازهاي اول و دومپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس جعفري فر07727324472
فاز 12 پارس جنوبی (قرارداد با شرکت مهندسان مشاور سازه)پروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس آقاقي جانلو88645391
شركت پتروشيمي پارسپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس ملكي07727322107
شركت پتروشيمي فجرپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس دانايي مقدم06522267028
شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي- مركز منطقه ويژهپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس هدايت06522623237
شركت پتروشيمي لالهپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس پورقاسمي06522622057
شركت پتروشيمي پويشپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميمرکزیاراكمهندس محمدي سنجاني08612287702
شركت پتروشيمي تبريزپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميآذربایجان شرقیتبریزمهندس صدري0411428000
شركت نفت و گاز پارسپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميبوشهرعسلویهمهندس ميرطاووسي07727323905
پتروشیمی شیرازپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميفارسشیرازمهندس منصوري07112330091
شركت ناموران (پتروشيمي اميركبير)پروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميخوزستانبندر ماهشهرمهندس عباس زاده06522624307
شركت نفت ايرانولپروژهصنایع نفت ، گاز و پتروشيميتهرانتهرانمهندس اميني55225560

شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید