شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

رعایت استانداردها

رعایت استانداردها
در بخش محصولات نهائی شركت مهندسی فرپژوه خود را ملزم به رعایت استانداردهای كشوری نموده و چنانچه محصولی را وارد نماید استانداردهای مربوط به آن را نیز از مراجع معتبر اخذ می نماید. در بخش سكو بندی آزمایشگاه متاسفانه هنوز استاندارد كیفیت تعریف شده ای در سطح كشور وجود ندارد، لیكن این شركت خود را ملزم به رعایت استانداردهای موجود در سطح دیگر كشورها دانسته و كلیه تست های كنترل كیفی محصول را مطابق استانداردهای مذكور هنگام تحویل آزمایشگاه به مشتری انجام می دهد.

تاریخ انتشار: 1390/04/05


شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید