شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

اجراي سكوبندي آزمایشگاههای مركز تحقيقات نانوتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از رويه هاي يكپارچه ضد خوردگي رزين اپوكسي با بهره گيري از محصولات DUCHEM

اجراي سكوبندي آزمایشگاههای مركز تحقيقات نانوتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از رويه هاي يكپارچه ضد خوردگي رزين اپوكسي با بهره گيري از محصولات DUCHEM
اجراي سكوبندي آزمایشگاههای مركز تحقيقات نانوتكنولوژي دانشگاه فردوسي مشهد با استفاده از رويه هاي يكپارچه ضد خوردگي رزين اپوكسي با بهره گيري از محصولات DUCHEM

مرجع خبر: دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه فرپژوه   تاریخ انتشار: 1396/02/24


شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید