شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

اتمام پروژه سکوبندی و تجهيز آزمايشگاه مركزي شهر لبنيات شركت فذآورده هاي لبني ميهن با بهره گيري از محصولات Friatec آلمان، FAR ايتاليا، Nederman سوئد، SEAT فرانسه و Rosenberg آلمان

اتمام پروژه سکوبندی و تجهيز آزمايشگاه مركزي شهر لبنيات شركت فذآورده هاي لبني ميهن با بهره گيري از محصولات Friatec آلمان، FAR ايتاليا، Nederman سوئد، SEAT فرانسه و Rosenberg آلمان
اتمام پروژه سکوبندی و تجهيز آزمايشگاه مركزي شهر لبنيات شركت فذآورده هاي لبني ميهن با بهره گيري از محصولات Friatec آلمان، FAR ايتاليا، Nederman سوئد، SEAT فرانسه و Rosenberg آلمان

مرجع خبر: دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه فرپژوه   تاریخ انتشار: 1396/01/15


شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید