شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه شرکت مهندسی فرپژوه
 

فرآیند اجرای پروژه

فرآیند اجرای پروژه
فرایند اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی از مرحله بسیار مهم مشاوره و طراحی آزمایشگاه آغاز می شود. در این مرحله كارشناسان شركت حین مذاكرات فنی و بازدید از محل پروژه آزمایشگاه به طور دقیق با خواسته ها و نیاز های مشتری آشنا شده
و پس از تحلیل و بررسی كامل، طراحی پیشنهادی خود را در قالب نقشه های آزمایشگاه و قیمت مربوطه ارائه می كنند. مهمترین اولویت شركت در  فرایند مشاوره و طراحی آزمایشگاه، ایجاد موازنه در سه بخش مهم كیفیت، قیمت و تامین نیاز واقعی مشتری می باشد. پس از گذار از مرحله مشاوره و طراحی و كسب اطمینان از تامین خواسته های فنی و اقتصادی مشتری و توافق طرفین، مذاكرات به قرارداد منتهی و پس از دریافت پیش پرداخت،فرایند مذكور در سیستم حرفه ای برنامه ریزی و كنترل پروژه آزمایشگاه شركت وارد می شود. واحد برنامه ریزی و كنترل پروژه آزمایشگاه شركت از این مرحله وظیفه نظارت بر اجرای پروژه آزمایشگاه مذكور شامل طراحی نهائی، تولید و تامین، نصب و راه اندازی و در نهایت خدمات دوره گارانتی را بر عهده می گیرد.

تاریخ انتشار: 1390/04/05


شرکت مهندسی فرپژوه

شرکت مهندسی فرپژوه یكی از شركت های پیشگام در زمینه اجرای پروژه های جامع آزمایشگاهی در كشور می باشد.‍‍‍ طراحی، تولید، نصب و راه اندازی سایت های آزمایشگاهی شامل سكوبندی آزمایشگاهی، هود شیمیایی، هود میکروبی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و میز توزین از جمله محصولات و خدمات این شركت می باشد.


طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط کاسپید